Kullanım Koşulları

1. Giriş

SPLENDID RESEARCH GmbH, MOBROG Sitesi - www.mobrog.com/tr ("Site") ve hizmetinin ("Hizmet") mevcut sahibi ve işletenidir. SPLENDID RESEARCH GmbH, Barmbeker Straße 7a, 22303 Hamburg, Almanya (bundan sonra "MOBROG", “Site” ya da “Servis” olarak anılacaktır).

2. Hükümlerin Kabul Edilmesi

Hizmet üyeliği işbu belgede ve Sitenin diğer yerlerinde bulunan ve bundan böyle toplu olarak 'Hükümler ve Koşullar' ("HVK") olarak anılacak olan hükümler, koşullar, bildirimler ve feragatnamelerin kabulüne ve bunlara uyulmasına bağlıdır.

SİTEDEKİ ÜYELİK BAŞVURUSU FORMUNU GÖNDERMEK YA DA SİTE ÜZERİNDEN VEYA TARAFINDAN SUNULAN MEVCUT HİZMETLERİN HERHANGİ BİRİNİ KULLANMAK SURETİYLE İŞBU HVK İÇİNDEKİ TÜM HÜKÜM VE KOŞULLARA TABİ OLMAYI KABUL ETTİĞİNİZİ BELİRTMİŞ OLURSUNUZ.

Gizlilik Politikamızı da içeren HVK'mizi kabul etmiyorsanız, Sitede yer alan talimatları uygulayarak hesabınızı derhal sonlandırmanız gerekmektedir. Bu Site, işbu HVK ve onda yapılan tüm değişikliklerin yanı sıra bu Sitedeki diğer kural ya da yönergelere tabi Üyelerin kişisel eğlencesi için sağlanmaktadır. MOBROG, iki hafta önce haber vermek suretiyle, hizmeti istediği zaman durdurma hakkına sahiptir. Yasal nedenler veya temel hizmet gereklilikleri dolayısıyla değişiklik yapma hakkımız her zaman saklı olduğundan, işbu Hüküm ve Koşulları belli aralıklarla kontrol etmelisiniz. HVK'nin işbu güncel sürümünün tarihi yukarıda belirtilmiştir.

3. Hizmet Açıklaması

MOBROG üye programı, gönüllü olarak Siteye kaydolan ("Üyeler") ve işbu HVK'yi kabul edip ona uyan bireyler için bir anket paneli olarak işletilmektedir. Üye hizmetle ilgili ve MOBROG veya üçüncü kişiler tarafından sunulan anketlere katılabilir. Üyenin anketlere katılma veya davetiye alma hakkı yoktur.

4. MOBROG Ödül Sistemi

Üyeler söz konusu faaliyetin geçerli şekilde (işbu HVK uyarınca) yerine getirilmesi karşılığında alabilecekleri olası ödülün belirtilmesi suretiyle belirli bir ankete e-posta yoluyla davet edilebilirler. Davet e-postası olası ödül hakkında özel bilgiler içerebilir.

Ancak bazı durumlarda belli bir anket artık mevcut değilse ya da Üye herhangi bir nedenle anket için uygun değilse, Üye benzer, ancak farklı bir şekilde ödüllendirilen bir ankete yönlendirilebilir. Üye bu anketlere katılmama hakkına sahiptir.

Anket yanıtlarının geçersiz ve/veya yanlış bilgi içermesi hâlinde Üye ödüllendirilmeyecektir. Yanlış ve/veya geçersiz bilgiler üyelik iptaline yol açabilir.

Üyeler, birikmiş ödüllerini $6.25 ödeme eşiğine ulaştıklarında nakite çevirebilirler. Bir üyeye yapılan ödemeler, günde bir transferle $6.25 tutarında sınırlandırılmıştır (altı dolar ve yirmi beş sent).

Ödüller diğer Üyelere veya üçüncü şahıslara aktarılamaz.

5. Üyelik Koşulları

Bu Sitenin işleticisinin değişmesi ve MOBROG hizmetlerinin sizin verileriniz de dâhil olmak üzere yeni bir işleticiye devredilmesi mümkündür. İşbu vesile ile açıkça işleticinin gelecekteki olası bir değişikliğini kabul etmiş sayılırsınız. MOBROG bir veri aktarımı öncesinde herhangi bir işletici değişikliği hakkında sizi e-posta yoluyla bilgilendirecek ve Gizlilik Politikası hükümlerimiz uyarınca sizin aktarıma itiraz hakkınız olacaktır.

İşbu vesile ile açıkça MOBROG e-posta mesajlarını almayı kabul etmiş olursunuz.

MOBROG zaman zaman size anket davetleri içermeyen ve ödüle tabi olmayan e-posta mesajları gönderme hakkını saklı tutar. Bu gibi mesajlar sistem güncellemeleri, idari duyurular, özel istekler vs. içerebilir. MOBROG'un ödül kazanmanız için size belli bir sayıda fırsat sunma ya da mesajlar yollama yükümlülüğü yoktur.

Üyeliğinizin bir koşulu olarak aşağıdakileri beyan ve tekeffül edersiniz:

 1. En az 18 yaşında olduğunuzu;
 2. Emsalsiz bir e-posta adresi kullandığınızı;
 3. Daimi ikametgahınızın Türkiye'de olduğunu;
 4. Sizin tarafınızdan sağlanan tüm bilgilerin eksiksiz, doğru ve hatasız olduğunu;
 5. İşbu sözleşmeyi ihlal etmenizden dolayı hesabınızın iptal edilmesi halinde tüm birikmiş MOBROG Ödül Puanlarının ve ödenmemiş veya teslim edilmemiş ödüllerin iptal olacağını ve tüm geçerli teklifler veya ödüller de dâhil olmak üzere programa katılma hakkını kaybedeceğinizi anlayıp kabul ettiğinizi;
 6. Bu HVK'ye ek olarak ödüller için geçerli koşulların ayrı yayınlanacağını ve size bildirildiği gibi anketin resmi hükümlerine tabi olacağını anlayıp kabul ettiğinizi;
 7. MOBROG ödülleri almış olmanın bir sonucu olarak MOBROG'un ne size ne de herhangi bir resmi makama karşı vergiler veya herhangi bir menfaat kaybı için sorumlu olmadığını anlayıp kabul ettiğinizi;
 8. Sitede birden fazla hesabınız olamayacağını*;
 9. Kişisel bilgilerinizdeki her değişikliği, özellikle de e-posta adresinizdeki değişiklikleri, MOBROG'a bildireceğinizi;
 10. Hesap kullanıcı adınızı ve şifre bilgilerinizi gizli tutacağınızı ve diğer insanların hesabınıza erişmesine izin vermeyeceğinizi. Bir güvenlik ihlalinden şüphelenmeniz durumunda derhal MOBROG'u haberdar edeceğinizi; ve
 11. MOBROG Ödül Puanları toplamaya veya sitedeki başka herhangi bir faaliyete katılmakla bağlantılı olarak komut dosyaları, örümcekler, robotlar, botlar, gezginler veya buna benzer otomatik araçlar kullanmayacağınızı.

MOBROG kendi takdirine bağlı olarak bir neden olmaksızın herhangi bir kişinin herhangi bir yeni üye başvurusunu reddedebilir. MOBROG Üyenin yanlış veya yanıltıcı üyelik bilgisi sağlaması ya da işbu HVK'yi başka bir şekilde ihlal etmesi halinde bir Üyenin hesabını sona erdirme hakkını saklı tutar.

www.opinionhero.com, www.befragmich.de, www.mymarktforschung.de

6. Bağlantılı Siteler

MOBROG üçüncü tarafların Web sitelerine ("Bağlantılı Siteler") bağlantı verebilir. Aksi Sitede belirtilmedikçe, Bağlantılı Siteler, hiçbir şekilde MOBROG tarafından gözden geçirilmez, kontrol edilmez veya incelenmez. MOBROG bu gibi Bağlantılı Sitelerin veya bunlarda yer alan ek bağlantıların içerik, kullanılabilirlik, reklam, ürün veya diğer malzemelerinden sorumlu tutulamaz. Aksi Sitede belirtilmedikçe, bu bağlantılar MOBROG'un bu Bağlantılı Siteleri desteklediği veya onlarla birlik içinde olduğunu ima etmez. Bu Bağlantılı Sitelerin kullanımı için geçerli olan uygun kurallar ve ilkeler bulunması hâlinde onlara uymak sizin sorumluluğunuzdadır. Bağlantılı Sitelerin kendilerinin ya da bu Bağlantılı Siteler üzerinden ulaşılan bilgilerin veya malzemenin, Bağlantılı Sitelere yönlendiren bağlantıları oluşturmanın veya kullanmanın sonuç veya vesile olduğu bir kayıp veya hasar için MOBROG hiç kimseye karşı hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Endişelerinizi ilgili sitenin yöneticisine veya Web Uzmanınıza yöneltmelisiniz. MOBROG kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin Siteden çıkan bu Bağlantılı Sitelerin birine yönlendiren herhangi bir özelliği veya herhangi bir bağlantıyı ekleme, değiştirme, reddetme veya siteden kaldırma ve/veya farklı Üyelere farklı özellikleri veya bağlantıları tanıtma münhasır hakkını saklı tutar.

7. Gizlilik Politikası

Bu Site tarafından toplanan ve kullanılan bilgi MOBROG Gizlilik Politikası tarafından yönetilir.

8. Garanti Reddi

MOBROG hizmetlerini mümkün olduğunca yüksek sayıda Üye için erişilebilir hâle getirmeye çalışmaktadır. Donanım aygıtlarının, işletim sistemlerinin, tarayıcı türlerinin ve diğer teknik özelliklerin yüksek teknik çeşitliliği dolayısıyla MOBROG, var olan tüm aygıtlar, işletim sistemleri ve tarayıcılarla uyumluluğu garanti edemez. MOBROG'un belirli cihazlarda sorunsuz kullanımının mümkün olmaması hâlinde bu, belli kişilere karşı bir ayrımcılık veya MOBROG'un hizmetlerinden kasıtlı olarak dışlama şeklinde yorumlanmamalıdır.

Erişim ve kullanım için Hizmet kullanılabilirliği sorumluluğu, temin edilmek veya Hizmet yoluyla temin edilmek için sunulan, reklamı yapılan ürünler ve hizmetler ve de Hizmet tarafından sağlanan bilgiler hariçtir. Özellikle bu nispette, Hizmetin kesintisiz ya da hatasız olması; hataların düzeltilmesi, Hizmetin ve onu kullanılabilir kılan sunucunun virüs veya diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olması, Hizmetin kullanımının veya kullanılmasının sonuçlarının ya da Hizmetin bir parçası olarak sunulan malzemenin doğru, yerinde, zamanında veya başka şekilde güvenilir olması konusunda MOBROG herhangi bir garantiyi hariç bırakır.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği ölçüde MOBROG, onun ana şirketleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, yetkilileri ve çalışanları kâr, iyi niyet, kullanım, veri ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, özel, dolaylı veya örnek zararlardan sorumlu tutulamaz (MOBROG'a bu tür zararların olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi). Ancak, aşağıdaki nedenlerden kaynaklanan yaşam, vücut veya sağlığa gelecek tüm zararlar ve ağır ihmal veya ihmalden bağımsız yasal garantiler bundan hariç tutulmuştur:

 • kullanım veya hizmeti kullanamama;
 • sitede yayınlanan herhangi bir bilginin kullanımı veya ona bel bağlama;
 • hizmetten veya hizmet aracılığıyla satın alınan veya elde edilene her türlü mal, veri, bilgiden veya alınan mesajlardan ya da girişilen işlemlerden kaynaklanan ikame malların veya hizmetlerin tedarik maliyeti;
 • iletişimlerinizin veya verilerinize izinsiz erişim veya bunların değiştirlmesi;
 • hizmet dâhilinde herhangi bir üçünü taraf tarafından gerçekleştirilen beyanlar veya davranışlar; veya
 • hizmete ilişkin herhangi başka bir konu.

SPLENDID RESEARCH GmbH veya halefi, sitenin suistimal edilmesi veya kötüye kaynaklanmasından doğan veya bununla ilişkili olan durumlarda veya yanlış ve yanıltıcı kişisel bilgi sağlayan kişilere herhangi bir Ödül vermeye mecbur bırakılamaz.

10. Muafiyet

MOBROG'u, ana şirketlerini, iştiraklerini, bağlı ortaklarını, yetkililerini ve çalışanlarını, bu Sitenin kullanımıyla veya bu Sitede yayınlanan bilgi veya içerikle ilişkili olarak,

 • Sitenin üye programını katılımınızdan veya bir başkasının kullanıcı adı ve şifrenizi kullanmasıyla ya da
 • Siteyi kullanamamanızla bağlantılı olan veya bunlardan kaynaklanan tüm yasal girişimlerden, şikayetlerden, taleplerden, davalardan, taleplerden, zararlardan, yükümlülüklerden, maliyet veya masraflardan ve bunlar için tazminattan,
 • makul yasal ücretler de dâhil olmak üzere muaf tutarsınız.

11. Sona Erdirme

Üye Hesabını Askıya Alma

E-posta adresi geçersiz veya kullanılamaz hâle gelirse, sorunun farkına vardığımız andan itibaren 30 gün süreyle hesabınız askıya alınacaktır. Askıya alma döneminde hesabınıza erişmeniz mümkün olacak, ama biz e-posta adresinizi yeniden onaylayana kadar bir anket daveti veya başka bir e-posta mesajı almayacaksınız. E-posta adresinizi değiştirmek için destek ekibimize eski ve yeni e-posta adresinizi belirterek başvurmanız gerekmektedir.

Kullanıcı tarafından Üyeliğin Sona Erdirilmesi

Bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir nedenle istediğiniz zaman sizinle MOBROG arasındaki bu anlaşmayı sonlandırma hakkına sahipsiniz. Sonlandırma basitçe Üye hesabınızın silinmesiyle yapılabilir. Böyle bir durumda siz MOBROG'dan içeriğiniz için herhangi bir kurtarılma veya yeniden yapılandırılma talep etme hakkına sahip olmayacaksınız. Üyeliğinizi sonlandırırsanız, tüm ödenmemiş veya teslim edilmemiş olan vadesi gelmiş ödüllerinizi kaybedersiniz.

MOBROG'un Ücretsiz Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Sonlandırılması<

MOBROG 30 gün önceden bildirimde bulunarak hizmetlerin kullanımına ilişkin her türlü anlaşmayı sona erdirme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda size e-posta ile haber verilecektir.

Önemli Nedenle Sonlandırma

MOBROG'un önemli nedenle sözleşmeyi ve üyeliği sona erdirme hakkı etkilenmez. MOBROG özellikle siz işbu Anlaşmaya uymadığınız veya onun önemli bir maddesini ihlal ettiğinizde bir önemli nedeni yürürlüğe koyabilir. Böyle bir durumda MOBROG hem o an itibariyle hem de geleceğe yönelik olarak sizi sunulan hizmetlere erişimden men etme hakkına sahiptir. MOBROG bu durumda yasanın öngördüğü ölçüde, tüm içerik dâhil olmak üzere üye hesabınızı silecektir.

Özellikle MOBROG aşağıdaki durumlarda önceden haber vermeksizin üyeliğinizi sonlandırma hakkını saklı tutar:

 • Hesabınız 10 aydan fazla süreyle askıya alındıysa;
 • Hesabınızı zincirleme mektuplar ya da kitlesel postalar göndermek için kullanıyorsanız;
 • Yasa dışı piramit ya da yapısal pazarlama ve dağıtım sistemleri için faaliyet gösteriyor veya bunu tatbik ediyorsanız;
 • Reşit olmayanların korunması ve kişilik haklarını ihlal edecek şekilde müstehcen veya taciz edici faaliyet gösteriyor veya bunu tatbik ediyorsanız;
 • MOBROG'u aşırılık yanlısı veya Anayasayı ihlal eden ya da çiğneyen içerik yayınlamak için kullanıyorsanız;
 • Teknik emniyet önlemlerinden kaçınıyorsanız;
 • Virüs ve/veya kötü amaçlı yazılım yayıyorsanız;
 • Hizmetin bir kısmını veya tamamını kopyalıyorsanız;
 • Kaynak kodlarını ticari, kötüleyici ya da yıkıcı amaçlar için paylaşıyor veya yeniden yapılandırıyorsanız;
 • MOBROG Hizmetlerinin yazılım, dizin, veri ya da içeriklerini çözümlemeye ve / veya otomatik okumaya iştirak ediyorsanız;
 • MOBROG hizmetlerinin içinde harici uygulamalar veya diğer alakasız içerik oluşturuyor, paylaşıyor, yayınlıyor veya entegre ediyorsanız.

Eğer MOBROG üyeliğinizi sonlandırırsa, tüm ödenmemiş veya teslim edilmemiş olan vadesi gelmiş ödüllerinizi kaybedersiniz. Üyeliğiniz bizim tarafımızdan sonlandırıldığında gelecekteki bir tarihte tekrar kayıt yaptırma hakkınız olmaz.

12. Fikri Mülkiyet

Metin, grafik, ses, video, fotoğraf, araştırmalar, logolar ve diğer materyaller dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sitede ve ilgili anketlerde bulunan tüm sayfalar ve içerik, burada yer alan tüm ticari markalar, hizmet markaları, telif hakları, patentler ve ticari sırlar da dâhil olmak üzere MOBROG'un ve lisans verenlerinin, iş ortaklarının ve bağlı şirketlerinin fikri mülkiyetidir veya kullanım hakkı bunlara aittir. MOBROG'un önceden yazılı izni olmadan bu sitede mevcut olan herhangi bir içeriği değiştiremez, kopyalayamaz, türev çalışmalarını oluşturamaz, tekrar yayınlayamaz, görüntüleyemez, yükleyemez, postalayamaz, iletemez veya dağıtamazsınız.

13. İlgili Kanun

Bu Hüküm ve Koşullar kanunların ihtilafı ile ilgili olarak bu ülkeye bir yetki verilmeksizin, Almanya yasalarına tabidir. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz bulunur ise o hüküm durdurulacak ve geri kalan hükümler uygulanacaktır. Başlıklar sadece başvuru amaçlı olup hiçbir şekilde o bölümün içeriğini veya kapsamını tanımlamaz, sınırlamaz, yorumlamaz veya izah etmez. Sizin ya da başkalarının bir ihlaliyle ilgili olarak yaptırımda bulunmayı ihmal etmemiz sonraki veya benzer ihlaller konusunda yaptırım hakkımızı ortadan kaldırmaz. Bu belge konuyla ilgili olarak aramızdaki anlayış ve anlaşmanın tamamını ortaya koymaktadır.

14. Sorular

Bu Hüküm ve Koşullar ile ilgili sorularınız varsa, bu internet sitesinde sağlanan iletişim formunu kullanarak e-posta yoluyla bizimle irtibata geçiniz.

15. Bölünebilirlik maddesi

Bu anlaşmanın herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle geçersiz olması halinde, o bölüm geçerli ve amaçlanan anlama eşdeğer bir metinle değiştirilmelidir. Anlaşmanın geri kalanı etkilenmez ve geçerli kalacaktır.

Image of a cookie with a bite taken out