Privacy Policy

Skyddet av dina personuppgifter vid insamling, behandling och användning i samband med ditt besök på vår hemsida är en viktig fråga för oss. I det följande vill vi informera dig om att och hur personuppgifter begärs från dig och hur de lagras och behandlas elektroniskt.

MOBROG är en tjänst från marknadsundersökningsföretaget SPLENDID RESEARCH GmbH i Tyskland. Vi genomför undersökningar över hela världen via internet och via vår app för smartphones. Våra undersökningsportaler är integrerade i ett världsomspännande nätverk så att vi också kan genomföra breda undersökningar med motsvarande hög kvalitet. Deltagarna i våra undersökningar får som tack och uppskattning för sin tid en ersättning som de bland annat kan få utbetald via Paypal.

Information om oss som ansvarig part

Den ansvariga leverantören av denna webbplats i fråga om dataskyddslagstiftningen är:

SPLENDID RESEARCH GmbH
Barmbeker Straße 7a
22303 Hamburg
Företrädda av verkställande direktören André Wolff & Jan Fischer

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Mauß Datenschutz GmbH
Neuer Wall 10
20354 Hamburg
Telefon: 040 / 999 99 52-0
E-post: Kontakta

[INGEN SUPPORT FÖR MEDLEMMAR - ANVÄND KONTAKTFORMULÄRET I FAQ I STÄLLET]

Personuppgifter

Personuppgifter är information om dig. Detta omfattar till exempel uppgifter som namn, adress, telefonnummer eller e-postadress, men även uppgifter som din plats, IP-adress eller bankuppgifter. Du behöver inte lämna ut personuppgifter för att använda vår webbplats. I vissa fall behöver vi dock ditt namn och din adress samt annan information för att vi ska kunna tillhandahålla den begärda informationen eller tjänsterna.

Krypterad överföring

De uppgifter som vi samlar in på vår hemsida överförs till oss uteslutande i krypterad form. Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som du skickar till oss som webbplatsoperatör använder vår webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Detta innebär att uppgifter som du överför via denna webbplats inte kan läsas av tredje part. Du kan känna igen en krypterad anslutning på adressraden "https://" i din webbläsare och på låssymbolen i webbläsarens rad.

Server Log Files

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Namnet på den sida som besöktes
 • Namnet på den webbläsare som används
 • Datum och tid för åtkomst
 • Namnet på de nedladdade filerna
 • Full IP address
 • UserAgent

Dessa uppgifter kan inte tilldelas specifika personer. Dessa uppgifter är inte sammanfogade med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi får kännedom om konkreta tecken på olaglig användning.

De lagrade loggfilerna raderas automatiskt efter 3 dagar.

Besök vår webbplats

Denna webbplats samlar och lagrar endast in

 • Obligatorisk medlemsinformation vid registrering (e-postadress, lösenord, användarnamn, födelseår, kön, postnummer, utbildningsnivå, yrkesstatus, IP-adress) och, i förekommande fall.
 • Information som du frivilligt tillhandahåller efter specifika förfrågningar i din medlemsprofil (ytterligare profilering).
 • Information om din enhet och dess prestanda (IP-adress, enhetstyp, operativsystem, nätverks- och internetleverantör, tidszon, webbläsarversion, skärmupplösning, visningsinformation). Vi samlar in ovanstående uppgifter med hjälp av teknik för digitala fingeravtryck för kvalitetskontroll och för att upptäcka och förebygga bedrägerier.

Denna webbplats samlar endast in information som är nödvändig för vår verksamhet och tillhandahållandet av våra tjänster.

Som ett villkor för ditt medlemskap måste du ange en giltig e-postadress och samtycka till att få inbjudningar till undersökningar från oss.

Om du inte vill ta emot inbjudningar till undersökningar från oss måste du säga upp ditt medlemskap genom att använda funktionen i din profil. En länk för avregistrering kommer också att finnas i slutet av varje inbjudan till undersökning som vi skickar till dig (du måste logga in först). Du kan avsluta ditt medlemskap genom att klicka på denna länk.

Ditt konto kommer att avaktiveras och permanent raderas efter 7 dagar; detta gäller inte uppgifter som måste arkiveras av juridiska skäl. Därefter kommer all personlig information att förstöras. Detta gäller även eventuella belöningar som fortfarande är utestående eller ännu inte har betalats ut. Om du vill dra tillbaka ditt medlemskap under de 7 dagarna, vänligen kontakta vår support.

Kontaktanfragen

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret, inklusive dina kontaktuppgifter, lagras för att kunna behandla din förfrågan eller för att vara tillgängliga för uppföljningsfrågor. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras utan ditt samtycke.

Den rättsliga grunden för detta är vårt legitima intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6.1 f i DS-GVO. Om din begäran tjänar till att ingå ett avtal med oss där du som person är part, är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b DS-GVO.

Uppgifter som överförs via kontaktformuläret kommer att stanna hos oss tills du ber oss radera dem, återkallar ditt samtycke till att lagra dem eller tills det inte längre finns något behov av att lagra uppgifterna. Obligatoriska rättsliga bestämmelser - i synnerhet lagringsperioder - påverkas inte.

Cookies

Vi använder cookies för att driva vår webbplats, för att säkerställa webbplatsens tekniska funktionalitet och för att förstå hur besökarna använder vår webbplats.

En cookie är en liten textfil som lagras på din slutenhet när du går in på vår webbplats via din webbläsare. Om du senare återkommer till vår webbplats kan vi läsa ut dessa cookies igen. Cookies lagras olika länge. Du kan när som helst ställa in din webbläsare så att den inte accepterar cookies, men det kan leda till att vår webbplats inte längre fungerar som den ska. Du kan också när som helst själv radera cookies. Om du inte gör det kan vi ange när vi sparar hur länge en cookie ska lagras på din dator. Här måste man skilja mellan så kallade sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies raderas från din webbläsare när du lämnar vår webbplats eller när du stänger webbläsaren. Permanenta cookies lagras under den tid som vi anger när vi lagrar dem.

Vi använder cookies för följande ändamål:

Sessionscookies: Vi använder så kallade cookies på vår webbplats. Cookies är små textfiler eller annan lagringsteknik som placeras och lagras på din slutenhet av den webbläsare du använder. Dessa cookies används för att behandla viss information om dig på individuell basis, t.ex. uppgifter om din webbläsare eller platsdata eller din IP-adress. Denna behandling gör vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, eftersom behandlingen möjliggör till exempel återgivning av vår webbplats på olika språk eller erbjudande av en kundvagnsfunktion. Den rättsliga grunden för denna behandling är art. 6.1 lit b DS-GVO, i den mån dessa cookieuppgifter behandlas i syfte att inleda eller genomföra ett avtal. Om behandlingen inte tjänar till att initiera eller genomföra ett avtal ligger vårt legitima intresse i att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. I detta fall är den rättsliga grunden artikel 6.1 f DS-GVO. Dessa sessionscookies raderas när du stänger din webbläsare.

Cookies från tredje part: I förekommande fall används även cookies från partnerföretag som vi samarbetar med för reklam, analys eller funktioner på vår webbplats på vår webbplats. För mer information om detta, särskilt om syftet och den rättsliga grunden för behandlingen av sådana cookies från tredje part, se följande information.

Alternativ för borttagning: Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ställa in din webbläsare. Du kan också när som helst radera cookies som redan har sparats. De steg och åtgärder som krävs för detta beror dock på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor kan du använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta dess tillverkare eller support. När det gäller så kallade Flash-cookies kan behandlingen dock inte förhindras via webbläsarens inställningar. I stället måste du ändra inställningarna i din Flash-spelare. Vilka steg och åtgärder som krävs för detta beror också på vilken Flash-spelare du använder. Om du har några frågor kan du också använda hjälpfunktionen eller dokumentationen för din Flash-spelare eller kontakta tillverkaren eller användarstödet. Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det dock innebära att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas fullt ut.

Nedan hittar du en lista över cookies som sätts eller används av oss och/eller våra samarbetspartners i samband med tjänsterna. För de cookies som listas finns det ingen mekanism för att avvisa dessa cookies.

Session Cookies b152bcd523eabb208a654ad4c7093d6
keyingress_p
_session_id
ASP.NET_SessionId
cint_forms_identity
cint_session_id
CintRespondent
ASPSESSIONIDQSAASRTD
PublicPanelistTicket
.SSI-ASPXAUTH
ASP.NET_SessionId
PHPSESSID
Session
Website usage statistics __utma
__utmb
__utmc
__utmv
__utmz
__hstc
__hssrc
__hssc
hsfirstvisit
hubspotutk
Social Media sharing __atuvc
Sytem monitoring NRAGENT
Nebu DubInterviewer Session Cookie flch
flv
flvsn
flvuf
Imperium RelevantID sfcRelevantId
RVCOOKIE
RVIDExtId
__EC_TEST__
ISIStest
ThreatMetrix thx_guid
NewRelic Performance Monitoring - Session Cookie JSESSIONID
FraudLogix Fraud Prevention PHPSESSID
Programm zur Messung von Online-Werbung InnovateMR
DubKnowledgeRouting dkp___id
Ad Targeting, Analytics/Measurement, Optimization Google Analytics
Online Ad Effectiveness Program Comscore
Dynamic Logic
Facebook for Developers
Online Ad Effectiveness, Tracking Website Visits, Developing Online Look-a-Like Cohorts and Audience Insights GWI
HotTraffic/DMAi
Publicis
Online Ad Effectiveness Program InsightExpress
Nielsen
Development of online “look alike” cohorts and audience insights Quantcast
Liveramp
Cint unique respondents cbcdfp
AdTargeting YouTube
Registration Cookie loginpanelingressregistration
Displays the correct language 464ad15045c8654cf3427a7d84d394d0 ANYSSIDOMAIN#lang
.mindtake.com - MTPanelZoneNr:Measuring Ad Exposures and Website Exposures for survey targeting, calculating campaign and website statistics as well as running survey-based advertising efficiency mindtake_20180525"
.reppublika.com - MTPanelZoneNr: Measuring Ad Exposures and Website Exposures for survey targeting, calculating campaign and website statistics as well as running survey-based advertising efficiency reppublika_20180525

Facebook Pixel

Inom vårt onlineerbjudande, på grund av våra legitima intressen (Art. 6 Para. 1 lit. f DS-GVO) i analys, optimering och  Ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande och för dessa ändamål den så kallade "Facebook Pixel" för det sociala nätverket Facebook, som drivs av Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, eller om du är bosatta i EU drivs av Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Facebook är certifierat under Privacy Shield-avtalet och erbjuder därför en garanti för att följa europeisk dataskyddslagstiftning.

Med hjälp av Facebook-pixeln kan Facebook bestämma besökarna till vårt onlineerbjudande som målgrupp för visning av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Facebook-pixeln för att visa endast Facebook-annonser som placerats av oss för de Facebook-användare som också är intresserade av vår  har visat onlineerbjudanden eller har vissa egenskaper (t.ex. intressen för vissa ämnen eller produkter som bestäms utifrån de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (så kallade "Anpassade målgrupper").  Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och inte är irriterande. Med hjälp av Facebook-pixeln kan vi också förstå effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering"). Facebook-pixeln integreras direkt av Facebook när du besöker vår webbplats och kan lagra en så kallad cookie på din enhet. Om du sedan loggar in på Facebook eller besöker Facebook medan du är inloggad, kommer besöket på vårt onlineerbjudande att noteras i din profil. Uppgifterna som samlas in om dig är anonyma för oss, så vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och kan användas av Facebook och för dess egna marknadsundersökningar och reklamändamål. Om vi skulle överföra data till Facebook i jämförelsesyfte kommer detta att krypteras lokalt i webbläsaren och skickas först därefter till Facebook via en säker https-anslutning. Detta görs enbart i syfte att göra en jämförelse med data som på liknande sätt krypteras av Facebook. När vi använder Facebook-pixeln använder vi dessutom tilläggsfunktionen "utökad jämförelse" där data för bildandet av målgrupper ("Anpassade målgrupper" eller "Look Alike-målgrupper") överförs till Facebook i krypterad form. 

För mer information om behandlingsaktiviteter, hur du stoppar dem och hur du raderar de uppgifter som Facebook behandlar, se Facebooks datapolicy:

Klicka här för att läsa mer!

Det är inte uteslutet att behandlingen av Meta Platforms Ireland Ltd. också sker via Meta Platforms Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 i USA.

Meta Platforms Inc. har anslutit sig till "EU-US Privacy Shield" och förklarar därmed att man uppfyller EU:s krav på dataskydd vid behandling av uppgifter i USA.

Klicka här för att läsa mer!

Google Analytics

Vi använder Google Analytics på vår webbplats. Detta är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad "Google".

Genom certifiering enligt EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield"). www.privacyshield.gov Google garanterar att dataskyddskraven i EU också uppfylls när uppgifter behandlas i USA.

Tjänsten Google Analytics används för att analysera användningsbeteendet på vår webbplats. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

Användnings- och användarrelaterad information, t.ex. IP-adress, plats, tid och frekvens för besök på vår webbplats, överförs till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder dock Google Analytics med den så kallade anonymiseringsfunktionen. Denna funktion gör det möjligt för Google att förkorta IP-adressen inom EU eller EES.

De uppgifter som samlas in på detta sätt används i sin tur av Google för att ge oss en utvärdering av besöken på vår webbplats och av användningsaktiviteterna där. Dessa uppgifter kan också användas för att tillhandahålla andra tjänster som rör användningen av vår webbplats och användningen av internet.

Google uppger att de inte kopplar ihop din IP-adress med några andra uppgifter. Dessutom håller Google under www.google.com På webbplatsen får du också ytterligare information om dataskyddslagstiftningen, till exempel om möjligheterna att förhindra användningen av uppgifter.

Dessutom erbjuder Google följande tools.google.com ett så kallat avaktiveringstillägg tillsammans med ytterligare information om detta.

Det här tillägget kan installeras i de vanligaste webbläsarna och ger dig ytterligare kontroll över de uppgifter som Google samlar in när du besöker vår webbplats. Tillägget informerar JavaScript (ga.js) i Google Analytics om att information om ditt besök på vår webbplats inte ska överföras till Google Analytics. Detta hindrar dock inte att information överförs till oss eller till andra webbanalystjänster. Naturligtvis kan du också ta reda på om och vilka andra webbanalystjänster vi använder i denna integritetspolicy.

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA på vår webbplats för att kontrollera och förhindra interaktioner på vår webbplats genom automatiserad åtkomst, t.ex. av så kallade botar. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad "Google".

Genom certifiering enligt EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield"). www.privacyshield.gov Google garanterar att dataskyddskraven i EU också uppfylls när uppgifter behandlas i USA.

Genom denna tjänst kan Google avgöra från vilken webbplats en begäran skickas och från vilken IP-adress du använder den så kallade reCAPTCHA-inmatningsrutan. Förutom din IP-adress kan Google också samla in annan information som är nödvändig för att kunna erbjuda och garantera denna tjänst.

Webbplatsen använder CAPTCHA v2 och v3:

Med reCAPTCHA v2 visas den välbekanta kryssrutan med rubriken "Jag är ingen robot". I de flesta fall räcker det med ett klick och användaren är godkänd. I tveksamma fall måste användaren dessutom lösa en grafisk eller alternativt akustisk captcha. Detta är det enklaste alternativet för senare integrering, eftersom endast två rader HTML-kod behöver införas.

ReCAPTCHA v3 tillåter verifiering av mänsklig användning utan att användaren behöver interagera med CAPTCHA.  Det är ett rent JavaScript API som ger en uppskattning av sannolikheten för en mänsklig användare. Baserat på denna "poäng" kan ytterligare steg tas - till exempel visa en CAPTCHA eller omedelbart blockera en interaktion.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i säkerheten på vår webbplats samt i försvaret mot oönskad, automatiserad åtkomst i form av spam eller liknande.

Google erbjuder under policies.google.com för ytterligare information om den allmänna hanteringen av dina användaruppgifter.

YouTube

Vi använder YouTube på vår webbplats. Detta är en videoportal som tillhör YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, nedan kallad "YouTube".

YouTube är ett dotterbolag till Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallat "Google".

Genom certifiering enligt EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield"). www.privacyshield.gov Google, och därmed även dess dotterbolag YouTube, garanterar att EU:s krav på dataskydd uppfylls även vid behandling av uppgifter i USA.

Vi använder YouTube i samband med funktionen "utökat dataskyddsläge" för att kunna visa dig videor. Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på vår webbplats.

Enligt YouTube innebär funktionen "förbättrat dataskyddsläge" att de uppgifter som beskrivs närmare nedan endast överförs till YouTube-servern när du faktiskt startar en video.

Utan detta "förbättrade dataskydd" upprättas en anslutning till YouTube-servern i USA så snart du öppnar en av våra webbsidor där en YouTube-video är inbäddad.

Denna anslutning är nödvändig för att kunna visa videon på vår webbplats via din webbläsare. I samband med detta registrerar och bearbetar YouTube åtminstone din IP-adress, datum och tid samt den webbplats som du besökte. Dessutom upprättas en anslutning till Googles annonsnätverk "DoubleClick".

Om du samtidigt är inloggad på YouTube kommer YouTube att tilldela anslutningsinformationen till ditt YouTube-konto. Om du vill förhindra detta måste du antingen logga ut från YouTube innan du besöker vår webbplats eller göra lämpliga inställningar i ditt YouTube-användarkonto.

I syfte att skapa funktionalitet och analysera användarnas beteende lagrar YouTube permanent cookies på din slutenhet via din webbläsare. Om du inte godkänner denna behandling har du möjlighet att förhindra lagring av cookies genom att göra en inställning i din webbläsare. Du hittar mer information om detta ovan under "Cookies".

Google tillhandahåller ytterligare information om insamling och användning av uppgifter samt om dina rättigheter och skyddsmöjligheter i detta avseende i sekretesspolicyn som finns tillgänglig på följande adress policies.google.com information om dataskydd som finns tillgänglig på webbplatsen.

Google AdSense

Vi använder Google AdSense på vår webbplats för att integrera annonser. Detta är en tjänst som tillhandahålls av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad "Google".

Genom certifiering enligt EU-US Privacy Shield ("EU-US Privacy Shield"). www.privacyshield.gov Google garanterar att dataskyddskraven i EU också uppfylls när uppgifter behandlas i USA.

Google AdSense lagrar cookies och så kallade webbfyrar på din slutenhet via din webbläsare. Detta gör det möjligt för Google att analysera hur du använder vår webbplats. Den information som samlas in på detta sätt, tillsammans med din IP-adress och de annonsformat som visas för dig, överförs till Google i USA och lagras där. Dessutom kan Google vidarebefordra denna information till avtalspartners. Google förklarar dock att din IP-adress inte kommer att sammanföras med andra uppgifter om dig.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats.

Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Detaljer om detta finns ovan under punkten "Cookies".

Content Delivery Networks (CDN) - Google Fonts

Vi använder nätverk för leverans av innehåll. CDN gör att laddningstiden för vanliga Java Script-bibliotek och typsnitt minskar eftersom filerna överförs från snabba, lokala eller underutnyttjade servrar. Vi använder tjänsterna "Google Web Fonts" från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google) och BootstrapCDN, som erbjuds av StakPath LLC (2012 Mc Kinney Ave., Suite 1100, Dallas, TX 75201, USA , "StackPath"). För användning av CDN är bearbetning av din IP-adress tekniskt nödvändig så att innehållet kan skickas till din webbläsare. Din IP-adress överförs därför till respektive leverantör. Båda leverantörerna driver servrar inom EU, men det kan inte uteslutas att din webbläsare även kommer åt servrar utanför EU.
Denna databehandling utförs i varje enskilt fall för att skydda våra legitima intressen när det gäller optimering och ekonomisk drift av vår webbplats och baseras på den rättsliga grunden i artikel 6.1 f i DS-GVO.

Programspråket JavaScript används regelbundet för att integrera innehållet. Du kan därför motsätta dig databehandling genom att avaktivera JavaScript i din webbläsare eller installera en JavaScript-blockerare. Observera att detta kan leda till funktionella begränsningar på webbplatsen.
Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för att säkerställa skyddsnivån i den europeiska dataskyddslagstiftningen. (www.privacyshield.gov).
StackPath är certifierad enligt Privacy Shield-avtalet och erbjuder därmed en garanti för att säkerställa den europeiska dataskyddslagens skyddsnivå. (www.privacyshield.gov).

Trustpilot

För kundutvärdering och kvalitetssäkring arbetar vi tillsammans med Trustpilot (Trustpilot A/S, Pilestræde 58, 5, 1112 Köpenhamn, Danmark – en.trustpilot.com). Kunder har möjlighet att lämna ett betyg efter att ha gjort en betalning.  Trustpilots villkor och integritetspolicy, publicerad på, gäller legal.trustpilot.de och legal.trustpilot.de.  För detta ändamål kommer du att få ett e-postmeddelande från oss omedelbart efter din utbetalning där vi ber dig att skicka in ett betyg. Du har rätt att när som helst motsätta dig att e-postmeddelandet skickas eller att kundbedömningen inte genomförs. Genom att delta i våra undersökningar godkänner du automatiskt en elektronisk begäran om betygsättning från Trustpilot. Det står dig fritt att ignorera denna utvärderingsförfrågan.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i att förbättra kvaliteten på de undersökningar som erbjuds.

Instapage

MOBROG använder Instapage, en programvara för webbanalys från Instapage Inc, baserat i San Francisco, Kalifornien. Instapage är värd för enskilda webbplatser för våra kampanjer och reklamkampanjer och ger oss en analys av dina aktiviteter. Din webbläsare kommunicerar direkt med Instapage och överför din IP-adress. Cookies kan också sättas in. Ytterligare information om Instapages dataskydd finns här: instapage.com.

Twitter Ads

Vi använder "Twitter Ads" på vår webbplats, en tjänst som tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (nedan kallad "Twitter"). Twitter Ads lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder Twitter Ads bland annat cookies, dvs. små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats. Vi använder Twitter Ads i marknadsföringssyfte, särskilt för att analysera användningen av vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare.

Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Twitter samlar in ovan nämnda information genom att ställa in en opt-out-cookie på en av de webbplatser som länkas nedan:

twitter.com
optout.aboutads.info

Observera att denna inställning raderas när du raderar dina cookies. Du kan motsätta dig insamling och vidarebefordran av personuppgifter eller förhindra behandlingen av dessa uppgifter genom att avaktivera Java Script i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra utförandet av Java Script-kod helt och hållet genom att installera en Java Script-blockerare (t.ex. www.ghostery.com. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Information från tredje part: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland. Du kan hitta mer information om dataskyddet hos tredjepartsleverantören på följande webbplats: twitter.com.

Observera att denna inställning raderas när du raderar dina cookies. Du kan motsätta dig insamling och vidarebefordran av personuppgifter eller förhindra behandlingen av dessa uppgifter genom att avaktivera Java Script i din webbläsare. Dessutom kan du förhindra utförandet av Java Script-kod helt och hållet genom att installera en Java Script-blockerare (t.ex. https://www.ghostery.com. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut.

Twitter Analytics

På vår webbplats använder vi "Twitter Analytics", en tjänst som tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland (nedan kallad "Twitter"). Twitter Analytics lagrar och behandlar information om ditt användarbeteende på vår webbplats. För detta ändamål använder Twitter Analytics bland annat cookies, det vill säga små textfiler som lagras lokalt i webbläsarens cache på din slutenhet och som möjliggör en analys av din användning av vår webbplats.

Den rättsliga grunden är artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse ligger i analysen, optimeringen och den ekonomiska driften av vår webbplats. Vi använder Twitter Ads i marknadsförings- och optimeringssyfte, särskilt för att analysera användningen av vår webbplats och göra den mer intressant för dig som användare.

Om du inte samtycker till denna behandling har du möjlighet att förhindra att cookies installeras genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare. Observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Twitter samlar in ovan nämnda information genom att ställa in en opt-out-cookie på en av de webbplatser som länkas nedan:

twitter.com
optout.aboutads.info

Information från tredje part: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irland. Du kan hitta mer information om dataskyddet hos tredjepartsleverantören på följande webbplats: twitter.com.

Artibot

Vi använder chatbotten Artibot för kommunikation eller för att besvara kundfrågor. Uppgifter som IP-adress, skapandedatum, stad, plats och innehåll lagras.

Behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO.

Uppgifterna i fråga sparas på obestämd tid av leverantören av chattroboten. Det är möjligt för oss att radera de enskilda uppgifterna i efterhand.

Alexa

Användningen av våra MOBROG Skills för Amazon Alexa är möjlig utan att du behöver ange några personuppgifter. Om du vill använda särskilda tjänster från vårt företag kan det bli nödvändigt att behandla personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter, enligt beskrivningen nedan, sker detta i enlighet med artikel 6.1 lit. B). DSGVO för att uppfylla din begäran och är absolut nödvändigt.

Varför samlar vi in uppgifter och hur länge?

Av tekniska skäl måste vi samla in och lagra vissa uppgifter när vi använder MOBROG Skills för Amazon Alexa. Vi samlar in och behandlar personuppgifter uteslutande för specifika ändamål. Dessa är till exempel tekniska nödvändigheter eller användarförfrågningar.

Vi samlar bland annat in följande

 • Datum för den senaste användningen av färdigheten
 • Dina önskemål till MOBROG Skill
 • Svar från MOBROG Skills
 • Felmeddelanden när du använder färdigheten
 • enhetsadressen, förutsatt att användaren har samtyckt till att enhetsadressen som är lagrad hos Amazon överförs till Mobrog Skill i appen.

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, så länge som du har ett konto hos oss eller så länge som lagen kräver det.

 • De anonymiserade uppgifter som lagras av tekniska skäl (datum och varaktighet för användningen, förfrågningar om kompetens, felmeddelanden) raderas efter 30 dagar.
 • Dessutom raderas de lagrade personuppgifterna när användaren inaktiverar färdigheten.
 • Om du kopplar ditt konto till MOBROG Skill kommer vi att lagra dina uppgifter så länge ditt konto är aktivt hos oss. Om du raderar ditt konto raderas även dina MOBROG Skill uppgifter. Om du inte kopplar ditt konto till MOBROG Skill kommer vi inte att lagra några av dina uppgifter.
 • Ditt individuella ID lagras hos oss så länge som MOBROG-skillningen är aktiverad för dig i Alexa.

Hur fungerar databehandlingen?

När du har aktiverat färdigheten i Alexa-appen kan Alexa få röstkommandot att skicka en fråga till vår informationstjänst eller någon annan begäran till oss. För att utföra detta kommando kommer Amazon att vidarebefordra följande uppgifter till oss:

 • det individuella "användar-ID" som Amazon tilldelar användaren när färdigheten aktiveras, och
 • en av flera fördefinierade röstinstruktioner till vilken den fråga eller begäran som användaren ställer tilldelas.

2. Vi skickar vårt svar till Amazon som en referens till en ljudfil (lagrad i molnet), varpå ljudfilen skickas ut via en Alexa-kompatibel enhet.

Det sätt på vilket dina personuppgifter behandlas innan Amazon skickar dina frågor eller förfrågningar till oss, och efter att vi har skickat ett relevant svar till Amazon för din räkning, ligger utanför vår kontroll och vårt ansvar.

Behandlingen av dina personuppgifter som vi ansvarar för börjar med mottagandet av dina personuppgifter genom överföring från Amazon till oss och slutar när vi har överlämnat ett motsvarande svar i textform till Amazon för överföring till dig. Vi har inget inflytande över Amazons eventuella databehandling av dina personuppgifter. För Amazons integritetspolicy kan du besöka följande webbplats: www.amazon.de

Reklam-ID (IDFA)/ personligt reklam-ID

När du laddar ner vår app registrerar vi ett ID som skapas av din enhet. Detta är enhetsoberoende och kan i vissa fall användas av oss och våra samarbetspartners i identifieringssyfte. En återställning av detta ID på din smartphone är möjlig på olika sätt beroende på operativsystemet. Vi använder uppgifterna i enlighet med våra riktlinjer för dataskydd.

inloggningsområde & lägenhet

När du har registrerat dig via vår webbplats eller app kan du ange ytterligare uppgifter i inloggningsområdet för att komplettera din profil. Förutom att anpassa den information som lämnas under registreringen omfattar detta frågor från följande områden:

 • Yrke
 • Utbildning
 • Budget
 • Bilar
 • Konsumentelektronik
 • Rökning och tobak
 • Hälsa
 • Resa
 • Media
 • Mamma och barn
 • Hobbies och intressen
 • Mat & drycker
 • Dator & Videospel
 • Undersökningstyper/inbjudningskanaler

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO).

Uppgifterna sparas så länge du är registrerad.

Dessutom samlas historikdata in som registrerar händelser och åtgärder på ditt konto.

Dessa inkluderar bland annat:

 • Inloggningar (tidsstämpel och IP-adress)
 • Lansering av en undersökning
 • Undersökningsresultat
 • Lösenordsändringar (tidsstämpel)
 • Ändringar i e-postadressen
 • Datum för den senaste aktiviteten
 • Utbetalningar
 • Hänvisade vänner
 • Kredit
 • Sweepstakes participation

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i DSGVO).

Uppgifterna sparas så länge du är registrerad.

Om vi inte observerar någon aktivitet på ditt konto under en period på 10 månader kommer ditt konto och alla profil- och historikuppgifter att raderas.

Digitala fingeravtryck

Vi använder den etablerade tekniken med digitala fingeravtryck, som används i stor utsträckning inom marknadsundersökningar, för att förhindra bedrägerier, garantera en kvalitetsstandard och integriteten hos undersökningsresultaten genom att identifiera dubbletter i undersökningar i vår panel.

Förutom din IP-adress samlas icke-personlig information, t.ex. webbläsarinställningar eller typ av operativsystem, in och analyseras automatiskt. Vi kan också samla in platsinformation, inklusive platsinformation som automatiskt tillhandahålls av din dator eller mobila enhet eller som härleds från din IP-adress.

Vår partner omvandlar dessa uppgifter till ett unikt serienummer, ett så kallat digitalt fingeravtryck, som jämförs med redan genererade digitala fingeravtryck. Detta kan till exempel användas för att förhindra att en enkät fylls i mer än en gång av samma person. De uppgifter som samlas in under denna process lagras på säkra servrar enbart i syfte att förebygga bedrägerier och kvalitetssäkra.

Ingen programvara laddas ner till din dator eller mobila enhet. Ingen aktivitet på nätet spåras. De uppgifter som samlas in utesluter specifikt innehållet i en enkät, innehållet i svaren på frågorna i en enkät och all annan personligt identifierbar information än din offentligt tillgängliga IP-adress.

Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i bedrägeribekämpning och kvalitetssäkring.

Vi lagrar dina uppgifter endast så länge som det krävs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in, så länge du har ett konto hos oss.

Överföring till tredje part

Vi lämnar dina personuppgifter (namn, användarnamn, adress, e-postadress eller telefonnummer) till tredje part på rättslig grund av artikel 6.1 b i DS-GVO och artikel 6.1 f i DS-GVO.

Denna överföring sker på grundval av ett avtalsförhållande och vårt legitima intresse av att underlätta utbetalningen av ersättning.

Uppgifter behandlas endast i Tyskland utöver de externa samtal som anges ovan. För överföringar till tredjeländer som anges ovan används dataskyddsgarantier i form av EU:s standardavtalsklausuler.

För betalning samarbetar vi med följande företag:

 • PayPal S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 • Skrill Ltd. in 25 Canada Square, E14 5LQ London, United Kingdom
 • EcoMatcher Ltd, Paris 1 C, 41 Conduit Road, Hong Kong

MOBROG använder Hyperwallet som betaltjänst för att göra uttag. Dessa betaltjänster omfattas av Hyperwallet Användarvillkor och Hyperwallet Integritetspolicy.

Om du vill använda ovannämnda företag för betalning kommer dina uppgifter att skickas till dem. I detalj handlar det om ditt namn, ditt födelsedatum, det land du bor i samt din adress och din e-postadress.

Våra villkor för deltagande tillåter inte att du deltar i samma undersökning mer än en gång med en annan e-postadress. För att säkerställa detta görs en jämförelse innan bonusen betalas ut via PayPal. För att göra detta ansluter panelmedlemmen till sitt PayPal-konto. En jämförelse av e-postadresserna sker. Om e-postadressen är identisk sker en utbetalning. Under denna process lagrar vi "Payer_ID" för varje paneldeltagare. I framtiden kommer detta att göra det möjligt för oss att snabbt identifiera om paneldeltagaren upprepade gånger har försökt få bonusen utbetald till sitt PayPal-konto. Förutom "Payer_ID" även "Requesting TID"; "Betalar-ID"; "annat TID med betalar-ID"; "Namn på PayPal"; "e-postadresser lagrade med PayPal"; "Adressdata" (endast land) skickas till oss.

Med denna databehandling vill vi förhindra att paneldeltagare med olika e-postadresser deltar i samma undersökning mer än en gång och på så sätt försöker få belöningar utbetalda till sig mer än en gång.

Dessutom kontrollerar vi den information som lämnas i utbetalningsprocessen (särskilt det land du bor i) mot de stamdata vi har i våra register. Om det finns några avvikelser förbehåller vi oss rätten att stoppa betalningen. Ytterligare information om detta och dina rättigheter i detta fall finns nedan under rubriken "Automatiserat beslut i enskilda fall".

Denna databehandling grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Vårt legitima intresse är att identifiera bedragare och förhindra olagligt beteende.

Vi lagrar uppgifterna under den period då paneldeltagaren aktivt använder sitt undersökningskonto eller tills de återkallas.

I syfte att identifiera och matcha undersökningar från tredje part kommer vi att dela anonymiserad information som födelseår, postnummer, kön, utbildningsnivå och yrkesstatus och annan anonymiserad information med andra marknadsundersökningsföretag.

Detta är nödvändigt för att:

 • uppfylla våra avtalsförpliktelser och ge dig vår tjänst;
 • att uppfylla rättsliga skyldigheter, särskilt krav från åklagarmyndigheten eller anspråk som fastställts av en domstol;
 • För att korrekt tillämpa våra villkor.

Vi kan få tillgång till ditt konto, inklusive dess innehåll, på de villkor som anges ovan eller för att svara på serviceförfrågningar eller lösa tekniska problem.

Vi kommer att dela din personliga och/eller sociodemografiska information, inklusive men inte begränsat till ett identifikationsnummer, postnummer, kön, relationsstatus, utbildning, yrkesstatus och icke-personlig information om andra medlemmar i hushållet med tredjepartsföretag för provtagning/marknadsundersökningar så att de kan avgöra om du ingår i målgruppen för en undersökning. Om du väljs ut för en undersökning kommer tredjepartsföretaget att förse oss med ditt identifikationsnummer och en länk till undersökningen och vi kommer att bjuda in dig till undersökningen. Vi kommer inte att dela ditt namn, din e-postadress eller dina telefonnummer med tredjepartsföretag för urval/marknadsundersökningar. I samband med att vi delar denna information med tredjepartsföretag för provtagning/marknadsundersökningar kan din information lagras och överföras utanför ditt hemland, inklusive, utan begränsning, USA. Om du har några frågor om delning av uppgifter, vänligen kontakta oss. Alternativt är du alltid fri att avsluta ditt medlemskap hos oss. Ditt deltagande i dessa undersökningar ger dig inte rätt till några belöningar eller medlemskap som erbjuds av tredjepartsföretag för provtagning/marknadsundersökningar.

I syfte att upptäcka och förebygga bedrägerier samt kvalitetssäkra överför vi automatiskt insamlad information om din enhet och dess prestanda (IP-adress, enhetstyp, operativsystem, nätverks- och internetleverantör, tidszon, webbläsarversion, skärmupplösning, annonsinformation) till vår partner Imperium, LLC, 1720 Post Road East Suite 221, Westport, Connecticut, för tillämpning av digital fingeravtrycksteknik, på rättslig grund av art. 6.1 lit. f DS-GVO.

Genom att ingå EU:s standardiserade dataskyddsklausuler i enlighet med artikel 46.2 c i DS-GVO förbinder sig partnern att följa den europeiska dataskyddslagstiftningen vid behandling av uppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen är artikel 6.1 f i DS-GVO. Vårt legitima intresse ligger i bedrägeribekämpning och kvalitetssäkring.

Automatiserade beslut i enskilda fall, inklusive profilering

Vi använder förfaranden för automatiserat beslutsfattande/profilering.

Urvalet av lämpliga kandidater för en undersökning sker genom ett automatiserat beslut. Vissa undersökningar erbjuds målgrupper som fastställts i förväg.

Detta kan leda till att du inte anses vara en lämplig kandidat, vilket innebär att undersökningen inte kommer att skickas till dig. Det automatiserade beslutet används alltså för att snabbt identifiera personer i en målgrupp och bygger på den rättsliga grunden art. 6.1 b DS-GVO inom ramen för avtalsförhållandet.

Om du använder Hyperwallet för utbetalningen jämför vi de uppgifter som du angett som en del av utbetalningen med de uppgifter som finns lagrade i din profil. Om vi hittar avvikelser i denna jämförelse förbehåller vi oss rätten att stoppa utbetalningsprocessen. Vi gör detta dels för att förhindra bedrägerier, dels för att skydda dig från obehöriga utbetalningar till tredje part (till exempel om ditt konto har hackats). Den rättsliga grunden är vårt legitima intresse (artikel 6.1 lit. f DSGVO) att skydda oss och dig från bedrägliga aktiviteter.

Om du anser att du felaktigt har uteslutits från en undersökning genom ett sådant automatiserat beslut, eller att du felaktigt har nekats en utbetalning, kan du kontakta medlemssupport via kontaktformuläret och begära att beslutet granskas av en av våra anställda.

Användarnas och de registrerades rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss som personuppgiftsansvarig via kontaktuppgifterna ovan eller använda någon av de andra metoder som vi erbjuder för att skicka oss detta meddelande.

Rätt till information:

Enligt artikel 15 i GDPR har du rätt att begära en bekräftelse från oss om huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av oss. Om så är fallet har du rätt att få information om dessa personuppgifter och att få ytterligare information enligt artikel 15 i GDPR.

Rätt till rättelse:

Enligt artikel 16 i DS-GVO har du rätt att kräva att vi korrigerar felaktiga personuppgifter om dig utan onödigt dröjsmål. Med hänsyn till ändamålen med behandlingen har du också rätt att begära komplettering av ofullständiga personuppgifter - även genom en kompletterande förklaring.

Rätt till radering:

Du har rätt att kräva att vi raderar personuppgifter om dig utan dröjsmål. Vi är skyldiga att radera personuppgifter utan dröjsmål om de relevanta kraven i artikel 17 i DS-GVO är uppfyllda. För mer information hänvisar vi till artikel 17 i GDPR.

Rätt till begränsning av behandlingen:

I enlighet med artikel 18 i DS-GVO har du rätt att under vissa förutsättningar kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet:

Enligt artikel 20 i DS-GVO har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format, och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från oss, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i DS-GVO eller artikel 9.2 i DS-GVO eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i DS-GVO och att behandlingen sker med hjälp av automatiserade processer.

Rätt till invändningar

Enligt artikel 21 DS-GVO har du rätt mot behandling av personuppgifter som rör dig, som lidit på grundval av artikel 6 paragraf 1. e eller f DS-GVO att lämna in en invändning; detta gäller även profilering utifrån dessa bestämmelser.

Om vi behandlar dina personuppgifter för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig i syfte att sådan reklam; detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam.

Förekomst av en rätt att överklaga till tillsynsmyndigheten.

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i GDPR, utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder. Denna rätt finns särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum om du anser att behandlingen av personuppgifter om dig strider mot GDPR.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra säkerhets- och dataskyddsåtgärderna, särskilt om det blir nödvändigt på grund av teknisk utveckling. I dessa fall kan vi också anpassa detta meddelande om dataskydd i enlighet med detta. Observera därför den aktuella versionen av denna dataskyddsförklaring.

22/02/2023